تعبیر خواب طوفان - دیدن آب و هوای طوفانی چه معنایی دارد؟

به گزارش یادداشت سریع، با تعبیر خواب طوفان، تعبیر خواب آب و هوای طوفانی، تعبیر خواب طوفان و باران و تعبیر خواب طوفان و تگرگ همراه مجله اینترنتی خبرنگاران باشید.

تعبیر خواب طوفان - دیدن آب و هوای طوفانی چه معنایی دارد؟

سرویس سرگرمی - آنچه در ظاهر رویا می بینیم تنها پوششی برای معنای باطنی نهفته در آن است. تفسیر خواب می تواند فرد را از ضمیر ناخودمطلعش مطلع نموده و از تشویش درونش بکاهد. کاربران گرامی برای مطلعی از فضای کلی رویا و خواب های خود می توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب خبرنگاران رجوع کنند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر دیدن طوفان در خواب چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چیزهایی که در زندگی روزانه ما بزرگ و دور از دسترس جلوه می کنند در خواب هایمان به صورت آیات بزرگ خلقت و طبیعت ظاهر می گردند. مانند کوه آتشفشان، غول، سیل، صاعقه، طوفان، گردباد و غیره. شخصیت هایی که دور از دسترس ما به نظر می آیند به صورت غول، دیوار و از این قبیل شکل می گیرند و حوادثی که و قوعشان بیرون از دایره قدرت و حیطه گمان و قیاس ما است و به شکل آیات طبیعی تجلی می کنند.

ابن سیرین: اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید.

تعبیر گران غربی گویند:

  • از دیدگاه تعبیر گران امروزی و غربی دیدن باران شدید و یا هوای طوفانی بیانگر افسردگی و ناراحتی بیننده خواب است.
برای پیدا کردن تعبیر دقیق این گونه خواب ها بایستی بتوانیم احساسی که در هنگام طوفان به ما دست داده را درک کنیم. همچنین بایستی توجه کنیم که خود ما درون طوفان بوده ایم یا به طور مثال از کنار پنجره به تماشای آن پرداخته ایم.
  • دیدن یک طوفان بسیار سهمگین در خواب به همراه بادهای سنگین و باران زیاد می تواند نشانه بسیاری از پدیده ها در زندگی بیداری باشد.
سرکوب کردن عصبانیت، بروز دادن خشم، آشفتگی ها و یا درگیری و تضاد در بیداری خود را به صورت طوفانی شدید در خواب نشان می دهند.
  • در جایی دیگر معبرین دیدن طوفان را به مبارزه ای که به زودی اتفاق می افتد نسبت داده اند. حتی می توان طوفان را به از دست دادن و یا رخ دادن فاجعه ای در زندگی بیداری نیز تعبیر کرد. تمامی تعابیر دیدن طوفان در خواب منفی نبوده و تفاسیر مثبتی نیز برای آن بیان شده است طوفان در خواب می تواند نماد افزایش روحانیت و هشداری برای تغییر حرکت رو به جلو باشد.

تعبیر خواب گردباد - معنی دیدن گردباد در خواب چیست؟

آنلی بیتون می گوید:

  • دیدن طوفان در خواب، بیانگر وقوع حوادث غیرمنتظره است.
  • اگر خواب ببینید که گرفتار طوفان شده اید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید می نماید.
  • آب و هوای طوفانی نشانه اتفاقاتی توأم با درد و رنج خواهد بود.
  • دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است.
  • اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید، نشانه آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سال ها خواهان آن بودید، نومید و اندوهگین خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید همراه طوفانی تگرگ می بارد، علامت آن است که در هر کاری پیشرفتی اندک خواهید داشت.

کتاب سرزمین رویاها: آب و هوای طوفانی: دشمنان بدنبال شکست شما هستند.

منابع:

www.dreammoods.com

www.dreamscloud.com

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

منبع: setare.com
انتشار: 14 آذر 1399 بروزرسانی: 14 آذر 1399 گردآورنده: fastnote.ir شناسه مطلب: 1294

به "تعبیر خواب طوفان - دیدن آب و هوای طوفانی چه معنایی دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب طوفان - دیدن آب و هوای طوفانی چه معنایی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید